فرکوتایل FARCOTILE AK5-AK2

فرکوتایل AK5-AK2 معرفی دو فرکوتایل AK2 و AK5 است :

  • فرکوتایل AK5 یک چسب کاشی بر پایه رزین های امولسیونی ، پودر های معدنی و مواد غلظت دهنده جهت سطوح داخلی است.
  • فرکوتایل AK2 یک چسب کاشی بر پایه رزین های امولسیونی اکریلیکی و پودرهای معدنی و مواد غلظت دهنده جهت سطوح داخلی است.