چسب بتن شیمی ساختمان

در مکان های و فضاهایی که نیاز به مقاومت در برابر آب ، مواد شیمیایی و همچنین سایش باشد استفاده می شود .