چسب کاشت میلگرد VMK-SF کالم آلمان

350,000 تومان

چسب کاشت میلگرد بدون استایرن VMK-SF 345 کالم آلمان یک چسب دو جزئی کارتریجی است و  دارای تأییده برای بتن های بدون ترک می باشد. چسب کاشت میلگرد VMK-SF دو جزئی شامل رزین و سخت کننده در دو محفظه ی جدا از هم کنار یکدیگر قرار گرفته اند، با استفاده از گان تزریق، دو جزء هنگام خارج شدن از نازل مخصوص با یکدیگر مخلوط می شوند و یک چسب با کیفیت برای مصارف سازه ای را تشکیل می دهند.